فیلتر کردن نتایج غیر اخلاقی گوگل با استفاده از جستجوی ایمن

فیلتر کردن نتایج غیر اخلاقی گوگل با استفاده از جستجوی ایمن

برای فیلتر کردن نتایج غیر اخلاقی گوگل با استفاده از جستجوی ایمن لازم است چه کار هایی انجام شود. امروزه با توجه به در دسترس بودن موتور های جستجو و فضا های مجازی لازم است برخی از محدودیت ها اعمال شود تا خطرات ناشی از این فضا ها به کمترین حالت ممکن برسد. با توجه […]

فیلتر کردن نتایج غیر اخلاقی گوگل با استفاده از جستجوی ایمن بیشتر بخوانید »