فست شارژ Fast Charging

معرفی تکنولوژی شارژ سریع Fast Charge

شارژ سریع با همان فست شارژ (Fast Charge) یکی از تکنولوژی ها متحول کننده صنعت ساخت گوشی های هوشمند به شمار می آید. تا پیش از این تحول و اختراع زمان شارژ کامل دستگاه ها بسیار زید بود. گاها این زمان بیش از 5 ساعت بود که موجب می شد در اکثر مواقع کاربر قیل از شارژ کامل دستگاه را از شارژ جدا نموده و این امر موجب ضررهای بسیاری به دستگاه می شد.