تعمیرات موبایل در کرج

تعمیرات موبایل در کرج

تعمیرات موبایل در کرج یکی از دغدغه های اصلی به شمار می رود. عدم وجود قطعات اورجینال و متخصص نبودن تعمیرکاران این معضل را ایجاد کرده است. لذا در مرکز کارنیا برآن شدیم این مشکل را برطرف سازیم.